How to Buy & Make Payment

วิธีการซื้อสินค้า

ท่านสามารถทำการสั่งซื้อผ่านทางอีเมล์ได้โดย ขั้นตอนการสั่งซื้อมีดังนี้

  • อีเมล์ หรือแฟกซ์ ใบเสนอราคา (Quotation) ที่ได้รับจากทางบริษัทฯ เพื่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้า โดยเซ็นต์พร้อมประทับตรายืนยันการสั่งซื้อที่ด้านล่างซ้าย ของเอกสารใบเสนอราคา พร้อมแนบเอกสารชื่อผู้ซื้อ (แบบฟอร์มชื่อผู้ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์)ic_hot และ ที่อยู่การจัดส่งสินค้าอย่างละเอียด หรือ
  • อีเมล์ หรือแฟกซ์ ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ซึ่งระบุรายการสินค้า, จำนวนที่ต้องการสั่งซื้อ, ชื่อผู้ซื้อ (แบบฟอร์มชื่อผู้ซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์)ic_hot และ ที่อยู่การจัดส่งสินค้าอย่างละเอียด พร้อมเบอร์โทรศัพท์เพื่อใช้ในการติดต่อยืนยันการสั่งซื้อสินค้า
  • เมื่อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วให้ทำการส่ง รายการสั่งซื้อโดยอีเมล์มาที่ orders@gplussoft.com
  • รอการติดต่อกลับจากทีมงานเพื่อยืนยันรายการสั่งซื้อภายใน 24 ชม.

การชำระเงิน    

เพื่อความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า ท่านสามารถทำการชำระค่าสินค้าได้ด้วยวิธีต่างๆ ดังนี้

  • ชำระโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคาร
ธนาคาร
ชื่อบัญชี
สาขา
ประเภท
เลขที่
ธ.ไทยพาณิชย์

บจก. จีเนียส พลัส ซอฟต์

สะพานใหม่ดอนเมือง
ออมทรัพย์
081-257158-0
ธ.กรุงเทพ
บจก. จีเนียส พลัส ซอฟต์
ราษฎร์บูรณะ
สะสมทรัพย์
186-4-17204-2
  • เมื่อทำการโอนชำระค่าสินค้าแล้ว กรุณาแฟกซ์ หรืออีเมล์สำเนาการชำระเงินให้ด้วยนะคะ เพื่อทางบริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ทาง EMS และจะแจ้งหมายเลข Tracking ให้ทราบค่ะ